Количество поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы в ГГНТУ
Назад


Список направлений подготовки выбранных по фильтрам:
Направление подготовки(специальности): Архитектура
Уровень образования:
Форма обучения: Очная
Вид финансирования: Бюджет

ФИО Абитуриента Подлинник документа об образовании ЕГЭ ВИ
Абубакарова Петимат Аюбовна Нет +
Абуева Лиана Нет +
Автиева Раяна Руслановна Да +
Алдамов Рустам Русланович Да +
Арсанова Асет Махмудовна Нет +
Арсаханов Билал Саид-Магомедович Да +
Асуханов Ахмед Идрисович Да +
Ахаева Билкис Алихановна Да +
Ахмадов Джабраил Заурбекович Да +
Аюбов Мухамед Сайдиевич Да +
Байсангуров Эльберд Шамсудинович Да +
Бакаев Хасан Алуевич Нет +
Бакаева Раяна Рустамовна Нет +
Батаева Эльмира Вахидовна Нет +
Баталов Саидмагомед Анарбекович Да +
Батукаева Элиза Хамидовна Да +
Бачаева Есита Салмановна Да +
Башаева Лолита Шамхановна Да +
Бехоев Ислам Малхазиевич Нет +
Бечиев Ирисхан Алхазурович Да +
Бухиев Магомед-Эми Магомедович Да +
Вагапова Марьям Саламбековна Нет +
Вахабова Радима Артуровна Нет +
Вокуева Хадижат Рустамовна Нет +
Ганукаев Магомед Русланович Да +
Гаудуханова Дениза Адамовна Да +
Давлетукаева Лиза Имрановна Да +
Дашаев Исрапил Исмаилович Да +
Джабраилова Айдима Саид-Усмановна Да +
Джамалдаева Раяна Магомедовна Нет +
Довтаев Ибрагим Магомед-Саляхович Да +
Завгаева Диана Сайд-Алиевна Да +
Закаев Магомед Абуевич Нет +
Зубайраева Жейна Резвановна Нет +
Идрисов Асхаб Сосланович Да +
Иналова Раяна Руслановна Да +
Исламов Али Ахмедович Да +
Исмаилов Магомед Рустамович Да +
Исраилова Хава Казбековна Нет +
Исрапилова Элима Рамазановна Да +
Кагиров Абдула Зелимханович Нет +
Кадиева Медина Султановна Нет +
Канаева Диана Руслановна Да +
Кулаев Арсен Русланович Нет +
Магамадов Юсуп Магамедович Да +
Магомадов Али Аптиевич Нет +
Магомадова Асет Хусеновна Да +
Магомаев Муслим Магомедович Да +
Матаева Хеда Магомедовна Да +
Махмудова Аминат Аслановна Нет +
Мезиева Седа Кюраевна Нет +
Мочукаева Селима Элиевна Нет +
Мулаев Муслим Мусаевич Да +
Мусаев Анзор Да +
Мусаев Хамзат Исханович Нет +
Мусаева Мелисса Асламбековна Да +
Мусалатов Муса Асланович Да +
Нанаев Аслан Мусаевич Нет +
Начхоева Исида Руслановна Нет +
Саддулаева Ирса Руслановна Нет +
Садулаева Иман Абдурашидовна Да +
Сардалов Саид-Хамзат Сайд-Магомедович Да +
Сугаипов Ибрагим Лечиевич Нет +
Султанов Магомед Хаджимуратович Да +
Тагиев Чингисхан Эскерханович Да +
Тамагова Лиана Рамиляевна Да +
Тасуева Зулихан Абубакаровна Нет +
Тисаева Хава Валидовна Нет +
Токкаева Айшат Сайпуддиевна Нет +
Узаева Хава Алиевна Да +
Умаров Шахид Асламбекович Нет +
Успарова Фариза Сайд-Магомедовна Нет +
Хабзиев Масуд Якубович Да +
Хаджимурадова Марха Висаевна Нет +
Хамзатова Хава Тимерхановна Нет +
Хасиев Ахмад Русланович Да +
Хатуев Мубарак Ризванович Да +
Хациева Эниса Магомедовна Да +
Хачукаев Адам Магомед-Алиевич Да +
Хулаева Алима Султановна Да +
Хунариков Мохмад-Амин Ахданович Нет +
Чамаева Марика Руслановна Да +
Чукаева София Сергеевна Да +
Экаева Хадижат Саид-Магомедовна Да +
Эльмурзаев Магомед Нурдиевич Нет +
Эльсункаев Исмаил Шаидович Да +
Эльхаджиева София Русланбековна Да +
Эскиева Санят Султановна Да +
Юнусов Ислам Асламбекович Да +
Юнусова Карина Арбиевна Нет +
Юшаев Умар Алаудиевич Нет +
Ясаев Идрис Ибрагимович Да +
Яхьяев Якуб Хизарович Нет +