Количество поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы в ГГНТУ
Назад


Список направлений подготовки выбранных по фильтрам:
Направление подготовки(специальности): Информатика и вычислительная техника
Уровень образования:
Форма обучения: Очная
Вид финансирования: Бюджет

ФИО Абитуриента Подлинник документа об образовании ЕГЭ ВИ
Абдуразаков Адам Асланович Да +
Абиева Аделина Адлановна Да +
Абуев Магомед-Эми Лечаевич Да +
Абуезидов Абдурахман Сулейманович Да +
Адуев Магомед Алиевич Да +
Азбиев Джамбулат Абдулович Нет +
Азиев Бислан Лемаевич Нет +
Албаков Тагир Русланович Да +
Алиева Лаура Исламовна Нет +
Алимханов Аюб Саидбекович Да +
Амаев Имам Лечиевич Нет +
Амдаев Хасан Салманович Да +
Амзаева Марха Усамовна Нет +
Асиев Юсуп Магомедович Да +
Аушева Даля Хусейновна Да +
Ахазаева Мата Султановна Да +
Ахмадов Адам Нурдиевич Да +
Ахметгириева Селима Мусаевна Да +
Батаев Магомед Сайд-хасанович Да +
Бахмадов Арби Абраилович Да +
Башаев Мансур Мухтарович Да +
Башаева Сумайа Сайдамировна Да +
Башанаева Раяна Хаважевна Да +
Бергоев Изнаур Исраилович Да +
Берсанов Хаваж Вахаевич Нет +
Бибулатов Адам Саид-Магомедович Да +
Бисултанов Дени Алсолтович Да +
Брянцев Андрей Дмитриевич Нет +
Вахабов Малик Майрбекович Да +
Везирханов Ахмед Минкаилович Нет +
Гадаев Хизар Мусаевич Нет +
Гайтиев Ибрагим Виситович Да +
Гакаев Билал Магомедович Да +
Гакаев Хизар Хасанович Да +
Гапаев Анзор Мусаевич Да +
Гатаева Аминат Арбиевна Да +
Гермиханов Харон Супьянович Да +
Гихаев Магомед Юнусович Нет +
Гишларкаева Петимат Салавдиевна Да +
Гумаева Мадина Рамзановна Да +
Давутхаджиева Раяна Джамалайевна Да +
Дадаев Зоир Идрисович Да +
Дариев Магомед-Салех Султанович Да +
Даудов Иса Майрбекович Нет +
Дашаев Дени Майрбекович Нет +
Дедишев Исраил Минкаилович Да +
Джабраилов Рахим Русланович Да +
Довлетукаев Алихан Исаевич Да +
Дудаева Милана Романовна Нет +
Дудукова Аминат Хусайновна Да +
Дудхожаев Шамиль Шаипович Да +
Закаева Лейла Ризвановна Да +
Заудинова Таиса Нажмудиевна Да +
Заурбеков Магомед Ахмедович Да +
Зелимханова Хеда Магомедовна Да +
Ибрагимова Имрина Рамзановна Да +
Ибрагимова Хазан Махматовна Да +
Идаева Сумая Лемаевна Да +
Ильясов Ахмад Алиханович Да +
Ильясов Уматгири Хамитович Да +
Исмаилов Алха Усманович Да +
Исмаилов Альви Усманович Да +
Исмаилова Камилла Мурадовна Да +
Исраилов Абдул Гапур Да +
Ишхоев Ахмед Саид-Мустапаевич Да +
Кантаев Супьян Хабибович Да +
Каратаева Амина Мусбековна Да +
Каурнакаев Мовсар Муслимович Да +
Керимов Малик Исмаилович Да +
Курбанова Аза Ахмедовна Да +
Кушагова Малика Магомедовна Да +
Магомадов Абубакар Умарович Да +
Махаев Нур-Магомед Аднанович Да +
Мачаев Магомед Асхабович Нет +
Миназаев Дени Абдулахович Да +
Мовсаев Бекхан Ризванович Да +
Мудаев Муслим Ибрагимович Да +
Музышев Исмаил Айсаевич Да +
Муматов Рамазан Русланович Да +
Мурадов Али Хамзатович Нет +
Муртузалиев Анзор Адамович Да +
Мусаев Адам Арбиевич Нет +
Нагамирзаев Закир Забекович Да +
Назиров Рамзан Супьянович Нет +
Насаева Милана Мовлаевна Нет +
Пахаев Мовсар Ризванович Да +
Сакаев Ибрагим Мовсарович Да +
Саралапова Мата Хасановна Да +
Солсаев Арби Адланович Да +
Солтаханова Раяна Шерваниевна Да +
Сосаев Асламбек Лемаевич Нет +
Тайсумов Ильяс Исаевич Нет +
Тамаев Джабраил Магамедович Да +
Темиралиев Хасан Рамазанович Да +
Темирсултанов Дени Магомедович Да +
Тепсуев Абдулрахман Добранович Да +
Тураева Таиса Бек-Магомедовна Нет +
Тушиев Ислам Русланович Нет +
Устарханова Аминат Адамовна Да +
Хаджимурадов Ахмед Кюриевич Да +
Хадисова Энесса Мансуровна Да +
Хайхароев Турпал-Али Ибрагимович Нет +
Хамстаханов Магомед-Эмин Харонович Да +
Хасамбиева Малика Ибрагимовна Да +
Хасанов Зелимхан Майрэльевич Да +
Хатуев Абдул-Малик Махранович Да +
Чагаева Эльза Руслановна Нет +
Чантиева Иман Магомедовна Да +
Чапанов Ислам Саидахмедович Да +
Чапанов Магомед Аптиевич Да +
Шаипов Исмаил Абуязитович Да +
Эбиева Хава Шемиловна Да +
Эзирбиев Билал Умархажиевич Да +
Элмурзаева Хава Халидовна Да +
Эльхаджиева София Русланбековна Да +
Эскиев Турпал Сайдашевич Да +
Юпаева Хеда Саидовна Да +