Количество поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы в ГГНТУ
Назад


Список направлений подготовки выбранных по фильтрам:
Направление подготовки(специальности): Информационные системы и технологии
Уровень образования:
Форма обучения: Очная
Вид финансирования: Бюджет

ФИО Абитуриента Подлинник документа об образовании ЕГЭ ВИ
Абдиев Мансур Абухаджиевич Да +
Абдуразаков Адам Асланович Да +
Абиева Аделина Адлановна Да +
Абуев Магомед-Эми Лечаевич Да +
Абуезидов Абдурахман Сулейманович Да +
Абумуслимова Хебила Султановна Да +
Азбиев Джамбулат Абдулович Нет +
Азиев Бислан Лемаевич Нет +
Аласханова Хеда Рамзановна Да +
Албаков Тагир Русланович Да +
Алиева Лаура Исламовна Нет +
Алимханов Аюб Саидбекович Да +
Амаев Имам Лечиевич Нет +
Амдаев Хасан Салманович Да +
Арзанукаев Ризван Усманович Да +
Арсамерзуев Дени Арсанович Да +
Асиев Юсуп Магомедович Да +
Аушева Даля Хусейновна Да +
Ахазаева Мата Султановна Да +
Ахмадов Адам Нурдиевич Да +
Ахметгириева Селима Мусаевна Да +
Батаев Магомед Сайд-хасанович Да +
Баталова Аминат Илясовна Да +
Бахмадов Арби Абраилович Да +
Башаев Мансур Мухтарович Да +
Башаева Сумайа Сайдамировна Да +
Башанаева Раяна Хаважевна Да +
Бергоев Изнаур Исраилович Да +
Бериева Зара Да +
Берсанов Хаваж Вахаевич Нет +
Бибулатов Адам Саид-Магомедович Да +
Бибулатова Хава Таркуевна Да +
Бисултанов Дени Алсолтович Да +
Брянцев Андрей Дмитриевич Нет +
Вахабов Малик Майрбекович Да +
Везирханов Ахмед Минкаилович Нет +
Гадаев Хизар Мусаевич Нет +
Гайтиев Ибрагим Виситович Да +
Гакаев Билал Магомедович Да +
Галаев Дени Русланович Нет +
Гапаев Анзор Мусаевич Да +
Гатаева Аминат Арбиевна Да +
Гихаев Магомед Юнусович Нет +
Гишларкаева Петимат Салавдиевна Да +
Гумаева Мадина Рамзановна Да +
Давутхаджиева Раяна Джамалайевна Да +
Дариев Магомед Мусаевич Да +
Дариев Магомед-Салех Султанович Да +
Даудов Иса Майрбекович Нет +
Дашаев Дени Майрбекович Нет +
Дедишев Исраил Минкаилович Да +
Джабраилов Рахим Русланович Да +
Джабраилова Тамила Рамзановна Да +
Джамалдаева Раяна Магомедовна Нет +
Дудаева Милана Романовна Нет +
Дудукова Аминат Хусайновна Да +
Дучуев Сиражди Алимпашаевич Да +
Закаева Лейла Ризвановна Да +
Заудинова Таиса Нажмудиевна Да +
Заурбеков Магомед Ахмедович Да +
Зелимханова Хеда Магомедовна Да +
Зукаева Дагмара Исламовна Да +
Ибрагимова Айшат Бислановна Да +
Ибрагимова Хазан Махматовна Да +
Ильясов Ахмад Алиханович Да +
Ильясов Уматгири Хамитович Да +
Индербиев Магомед Владимирович Да +
Исмаилов Алха Усманович Да +
Исмаилов Альви Усманович Да +
Исмаилова Камилла Мурадовна Да +
Кантаев Супьян Хабибович Да +
Каратаева Амина Мусбековна Да +
Каурнакаев Мовсар Муслимович Да +
Комилов Шахриёр Муслихиддинович Да +
Курбанова Аза Ахмедовна Да +
Кушагова Малика Магомедовна Да +
Магомерзаев Юнус Арбиевич Да +
Мартанукаев Хож-Ахмед Магомедович Да +
Махаев Нур-Магомед Аднанович Да +
Мачаев Магомед Асхабович Нет +
Мачукаев Магомед Исаевич Да +
Миназаев Дени Абдулахович Да +
Мирзаева Элина Исаевна Да +
Мудаев Муслим Ибрагимович Да +
Музышев Исмаил Айсаевич Да +
Муртузалиев Анзор Адамович Да +
Мусаев Адам Арбиевич Нет +
Мусостов Бислан Хусейнович Да +
Назиров Рамзан Супьянович Нет +
Начуев Хусейн Турпалалиевич Да +
Пахаев Мовсар Ризванович Да +
Саралапова Мата Хасановна Да +
Солтаханова Раяна Шерваниевна Да +
Сосаев Асламбек Лемаевич Нет +
Тайсумов Ильяс Исаевич Нет +
Тамаев Джабраил Магамедович Да +
Темерсултанов Мовсар Мусаевич Нет +
Темиралиев Хасан Рамазанович Да +
Темирсултанов Дени Магомедович Да +
Тепсуев Абдулрахман Добранович Да +
Тураева Таиса Бек-Магомедовна Нет +
Тушиев Ислам Русланович Нет +
Узаева Хава Алиевна Да +
Умалатова Седа Аслановна Да +
Устарханова Аминат Адамовна Да +
Хаджимурадов Ахмед Кюриевич Да +
Хайхароев Турпал-Али Ибрагимович Нет +
Хамстаханов Магомед-Эмин Харонович Да +
Хасуева Алина Рамзановна Да +
Хатуев Абдул-Малик Махранович Да +
Чагаева Эльза Руслановна Нет +
Чантиева Иман Магомедовна Да +
Чапанов Ислам Саидахмедович Да +
Чапанов Магомед Аптиевич Да +
Шаипов Исмаил Абуязитович Да +
Шевченко Иван Денисович Нет +
Эбиева Хава Шемиловна Да +
Эзирбиев Билал Умархажиевич Да +
Элмурзаева Хава Халидовна Да +
Эльмурзаев Юнус Сулумбекович Да +
Эльхаджиева София Русланбековна Да +
Эскиев Турпал Сайдашевич Да +
Юпаева Хеда Саидовна Да +