Количество поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы в ГГНТУ
Назад


Список направлений подготовки выбранных по фильтрам:
Направление подготовки(специальности): Химическая технология
Уровень образования:
Форма обучения: Очная
Вид финансирования: Бюджет

ФИО Абитуриента Подлинник документа об образовании ЕГЭ ВИ
Абдусаламов Захар Увайсович Да +
Абубакаров Ильяс Ахмадпашаевич Да +
Азиев Магомед Вахидович Да +
Азиева Лиана Вахидовна Да +
Алиев Лёма Лечиевич Да +
Амаева Танзила Билаловна Да +
Бабуева Асет Адамовна Да +
Байсултанов Малик Сайд-Темийевич Да +
Балгаева Альбина Магомедовна Нет +
Биаев Дени Таусович Да +
Букаев Магомед-Салах Адамович Да +
Вакаев Сулима Савиевич Да +
Вахаев Алхазур Рустамович Да +
Гумашвили Мариам Тенгизовна Нет +
Дагаев Арби Исаевич Да +
Довлеткариев Дауд Хамзатович Да +
Исмаилов Имран Ильясович Да +
Исмаилов Ислам Ильясович Да +
Итаева Халима Магомедовна Да +
Котенок Анжелика Эдуардовна Да +
Магамурзаева Хава Салмановна Нет +
Мамиргов Иса Багаудинович Да +
Масаева Лейла Хабибовна Да +
Махаури Турпал Умарович Да +
Мезиева Седа Кюраевна Нет +
Мицаев Ислам Русланович Да +
Мицаев Хаджи Русланович Да +
Музаев Саид-Магомед Эльсиевич Да +
Мусаитов Исмаал Саид-Ахмедович Да +
Оздамирова Заира Зауровна Нет +
Расаева Аминат Сайдаевна Да +
Саиева Раяна Усмановна Да +
Салтамигов Муслим Асхабович Нет +
Седиева Медни Хасановна Да +
Султаханов Дауд Джамалаевич Да +
Тарамов Иса Жамалаилович Да +
Тимиргалиев Магомед Вахаевич Да +
Товсултанова Бирлант Майрбековна Да +
Товсултанова Имани Майрбековна Да +
Хабзиев Масуд Якубович Да +
Хаджиева Раяна Рустамовна Да +
Хаджимурадов Магомед Русланович Да +
Хажиев Наип Тагирович Да +
Хамерзаев Мурад Мусаевич Да +
Цупкаева Амина Адлановна Да +
Чутаева Фариза Авутовна Да +
Эльсанов Макшарип Заурбекович Да +
Эхаева Хадижат Ярагиевна Нет +